Dohodnite si obhliadku vzorového bytu

Ponuka

Byty

Vyberte si podlažie

Zoznam bytov

Vyberte počet izieb

Vyberte podlažie

Vyberte stav

Byt

Podlažie

Interiér

Terasa

Loggia

Vegetačná plocha

Počet izieb

Cena

Stav

Developer si vyhradzuje právo na zmenu cien.


Spôsob financovania:
Rezervačný poplatok – úhrada pri podpise Rezervačnej zmluvy
- 1 izbový, 1,5 izbový a 2 izbový byt 3 000 € s DPH
- 3 izbový a 4 izbový byt 5 000 € s DPH
10 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH (suma na úhradu bude znížená o rezervačný poplatok) - úhrada pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
40 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH – úhrada po dokončení hrubej stavby a zápise rozostavaných bytov do katastra nehnuteľností
50 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH – úhrada po kolaudácii

Garážové státia

Vyberte si garážové státie

1. podzemné podlažie
2. podzemné podlažie

Číslo

Podlažie

Cena

Stav

Pivničné kobky

Vyberte si pivnicu

Číslo

Výmera

Cena

Stav