Ponuka bytov

Vyberte si podlažie

Zoznam bytov

Vyberte počet izieb

Vyberte podlažie

Vyberte stav

Byt

Podlažie

Interiér

Terasa

Loggia

Vegetačná plocha

Počet izieb

Cena

Stav


Spôsob financovania:
Rezervačný poplatok – úhrada pri podpise Rezervačnej zmluvy
- 1 izbový, 1,5 izbový a 2 izbový byt 3 000 € s DPH
- 3 izbový a 4 izbový byt 5 000 € s DPH
10 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH (suma na úhradu bude znížená o rezervačný poplatok) - úhrada pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
40 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH – úhrada po dokončení hrubej stavby a zápise rozostavaných bytov do katastra nehnuteľností
50 % kúpnej ceny nehnuteľnosti s DPH – úhrada po kolaudácii